Klimaatverandering

Klimaatverandering is de laatste jaren niet meer uit de actualiteit weg te denken. En die aandacht is volkomen terecht, want hoewel het klimaat op aarde nooit stabiel is geweest, bevestigen de ruim 2000 klimaatexperten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) het fenomeen van een wereldwijde temperatuurstijging en het verband met de door de menselijke activiteiten uitgestoten broeikasgassen.

IPCC-temperature-trend.jpg 

De wetenschappers tonen het duidelijk aan en er is niet de minste twijfel meer : bijna overal ter wereld is de temperatuur gevoelig gestegen. Deze grafiek toont de evolutie van de temperatuur op aarde tussen 1901 en 2012. Ze is afkomstig uit het laatste IPCC-rapport : Climate Change 2013: The Physical Science Basis.

Paradoxaal genoeg is de opwarming van de aarde is op zich een natuurlijk verschijnsel: de atmosfeer rond onze planeet - en dan vooral de waterdamp - zorgt immers al miljoenen jaren voor een broeikaseffect dat het leven op aarde beschermt tegen te extreme temperaturen.

Probleem is echter wel dat de menselijke activiteiten - en dan vooral de verbranding van fossiele brandstoffen om aan de steeds groeiende energiebehoefte te voldoen - sinds het begin van de industriële revolutie (1750) en in steeds grotere mate kolossale hoeveelheden broeikasgassen in die atmosfeer doen terechtkomen. Deze uitstoot versterkt het natuurlijk broeikaseffect in grote mate, en heeft een geleidelijke klimaatverandering tot gevolg.

De gevolgen zijn duidelijk meetbaar: een opwarming van de atmosfeer en de oceanen, een wijziging van de frequentie en intensiteit van de neerslag, een wijziging in de activiteit van stormen, een afname van de hoeveelheid sneeuw en ijs, en een verhoging en verzuring van de oceanen. Wat op zich dan weer een impact heeft op de biodiversiteit,  de landbouw, de gezondheid, de economie, het waterbeheer, het transport, de energie,…

Verder zal u in deze rubriek ook alle informatie met betrekking tot België vinden: het klimaat, de uitstoot van broeikasgassen, de impact van klimaatverandering en de perceptie van de Belg van deze problematiek.