Een nieuw IPCC-rapport bevestigt zonder de minste twijfel de globale klimaatverandering en de verantwoordelijkheid van de mens

IPCCAR5-cover.jpg

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) keurde op 27 september 2013 het eerste deel goed van het 5de evaluatierapport, “Klimaatverandering 2013: Wetenschappelijke elementen”.

Dit eerste deel bevat de stand van zaken betreffende de wetenschappelijke kennis over klimaatverandering.

Volgende aspecten komen aan bod:

  • de waarneming van veranderingen in het klimaatsysteem,
  • de factoren die hierop van invloed zijn, 
  • het inzicht in het klimaatsysteem en in recente veranderingen, 
  • prognoses aangaande toekomstige klimaatveranderingen.

Het rapport houdt rekening met de voorafgaande evaluaties en de nieuwe wetenschappelijke resultaten die zijn verschenen sinds de publicatie van het 4de evaluatierapport in 2007, en is de meest omvangrijke en best bijgewerkte compilatie van wetenschappelijke kennis ter zake.

Het vormt de ondubbelzinnige bevestiging dat de aarde aan het opwarmen is en dat die opwarming verband houdt met de uitstoot van broeikasgassen van menselijke oorsprong.

Het stelt dat sinds 1950 in alle regio’s van de wereld veranderingen worden waargenomen in het gehele klimaatsysteem:

  • de atmosfeer en de oceanen zijn warmer geworden, 
  • de sneeuw- en ijsoppervlakte en de hoeveelheid sneeuw en ijs zijn afgenomen, 
  • de zeespiegel is gestegen,
  • de CO2-concentratie in de atmosfeer heeft een niveau bereikt zoals in ten minste 800.000 jaar niet is vertoond.

Bij gelijke of hogere uitstoot dan nu zouden alle bestanddelen van het klimaatsysteem veranderen. Die veranderingen zouden zich voordoen in alle regio’s van de wereld en betrekking hebben op het land, de oceaan, de cryosfeer (de gebieden waar water voorkomt in vaste toestand, zoals in pakijs, bevroren meren en rivieren of gletsjers), de watercyclus en de zeespiegel, op extreme gebeurtenissen en op de verzuring van de oceanen. Veel van die veranderingen zouden zeer waarschijnlijk van ongeëvenaarde omvang zijn en nog eeuwenlang voortduren.

Het 2de en 3de deel van het 5de evaluatierapport van het IPCC (respectievelijk met betrekking tot de gevolgen van, de kwetsbaarheid voor en de aanpassing aan de klimaatveranderingen, en de mogelijkheden om de klimaatveranderingen in te perken) zijn verschenen in maart en april 2014. De goedkeuring van het syntheserapport, met alle resultaten, zal plaatshebben in oktober 2014 in Kopenhagen, met het oog op zijn presentatie en verspreiding tijdens de klimaattop in Lima, voorzien voor december 2014 (COP.20).

De POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op 6 december 2013 - op initiatief van de Staatssecretarissen Philippe Courard en Melchior Wathelet - een stakeholders meeting om de resultaten van het rapport voor te laten stellen door de Belgische wetenschappers die hieraan hebben meegewerkt en om te debatteren over de conclusies van dit Assessment Report en over de implicaties ervan voor België.

 

Ontdek de belangrijkste elementen van het rapport in beeld (video gemaakt door IPCC, in het Engels)

 

Meer informatie (uitgewerkt in samenwerking met Belspo):

Beschikbaar in het Engels :