Met zijn nieuw rapport ‘Klimaatverandering 2014: gevolgen, aanpassing en kwetsbaarheid’ trekt het IPCC aan de alarmbel

IPCCAR5-WG2cover.jpg

Het IPCC publiceerde op 31 maart 2014 het tweede deel van zijn 5de evaluatierapport: « Klimaatverandering 2014: gevolgen, aanpassing en kwetsbaarheid ».

Dit tweede deel beschrijft uitvoerig de gevolgen van klimaatverandering, identificeert de toekomstige risico’s en bestudeert hoe die risico’s beïnvloed zullen worden door de omvang van de klimaatverandering.

Het beschrijft ook hoe die risico’s significant beperkt kunnen worden door acties inzake aanpassing aan en mitigatie van de klimaatverandering, vanuit een benadering van risicobeheer.

De voornaamste boodschappen zijn opgenomen in een « Samenvatting voor beleidsmakers ».

Ziehier de voornaamste bevindingen:

  • Dit rapport bevestigt met nog meer zekerheid dat de gevolgen van de klimaatverandering nu al omvangrijk en wijdverbreid zijn, zowel op het vasteland als in de oceanen
  • In Europa hebben de voornaamste geïdentificeerde risico’s betrekking op extreme klimaatgebeurtenissen, waterbeperkingen, maar ook het lokaal uitsterven van soorten, de verdwijning van bepaalde natuurlijke habitats en de introductie en expansie van invasieve soorten.
  • Die risico’s zullen economische schade in tal van sectoren teweegbrengen en zullen op een groot aantal mensen een invloed hebben.
  • Dit rapport benadrukt de dringende nood om wereldwijd een ambitieus mitigatie- en adaptatiebeleid te voeren, dat bepalend zal zijn voor de omvang van de risico’s van de klimaatverandering in de tweede helft van de 21ste eeuw en later.
  • Het rapport wijst ook op het verschil tussen de noden voor aanpassing en de beschikbare financiering ervan in de ontwikkelingslanden.

De twee laatste uitdagingen (het versterken van de ambitie en de vrijmaking van internationale financiering) zullen centraal staan op de besprekingen van de Klimaattop die in september van dit jaar in New York georganiseerd wordt, op initiatief van VN-Secretaris-generaal Ban Ki-moon.

Het derde deel van het rapport zal normaal gezien in april 2014 verschijnen en zal de mogelijkheden overlopen om klimaatverandering tegen te gaan (mitigatie). Een algemene synthese van de drie delen van dit vijfde evaluatierapport is voorzien voor oktober 2014.

 

Ontdek de belangrijkste elementen van het rapport in beeld (video gemaakt door IPCC, in het Engels)

 

 

De resultaten van het 5de rapport van het IPCC (Vol. 2) en het in België gevoerde adaptatiebeleid zullen op 6 mei voorgesteld worden tijdens een Stakeholdersmeeting, die gezamenlijk georganiseerd wordt door de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, rond het thema: ‘5de evaluatierapport van het IPCC – deel 2: Klimaatverandering: gevolgen, aanpassing en kwetsbaarheid - Conclusies en acties in België’.

Zie het programma 

 

Meer informatie: