Het IPCC-Syntheserapport 2014 roept op het ambitieniveau te verhogen

IPCC heeft op 1 november 2014 in Kopenhagen het « Syntheserapport – Klimaatverandering 2014 » goedgekeurd, dat het laatste deel uitmaakt van zijn 5de evaluatierapport. Dit syntheserapport integreert de resultaten van de 3 delen van het 5de evaluatierapport, die respectievelijk gewijd waren aan de wetenschappelijke bevindingen, aan de impact en de aanpassing, en aan de mitigatie-oplossingen.

Het rapport schetst een aantal belangrijke wetenschappelijke feiten, zoals de menselijke invloed op het klimaatsysteem, de al waargenomen veranderingen en de impact op fysische, biologische en menselijke systemen, de toekomstige risico’s en de mix van maatregelen op het vlak van adaptatie (aanpassing) en mitigatie (matiging van de uitstoot) om deze het hoofd te bieden.

Het onderlijnt ook de urgentie om tot actie over te gaan en geeft aan dat elk uitstel in het nemen van mitigatiemaatregelen de kans verkleint om de wereldwijde opwarming onder de 2°C te houden, en de moeilijkheden en kosten drastisch verhoogt. Het gelijktijdig  beroepen op een geheel van  mitigatieopties zal noodzakelijk zijn om de opwarming te kunnen indijken.

 

Meer informatie: