Links

Klimaatsites
Links / Federale staat

Klimaatportaal van Vlaanderen

Deze website biedt via wetenschappelijke data en kaarten informatie over klimaatverandering, klimaateffecten en kwetsbaarheden op gemeentelijk en Vlaams niveau.

Oplossingsgerichte websites
Links / Federale staat

Gids Duurzame Gebouwen

Deze gids van Leefmilieu Brussel begeleidt bouwprofessionals bij het ontwerp en de renovatie van gebouwen met hoge milieukwaliteit. Hij bevat themadossiers, praktische fiches rond technische oplossingen en tal van casestudy's.

Oplossingsgerichte websites
Links / Federale staat

LNE

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid

Oplossingsgerichte websites
Links / Federale staat

AWAC

L'Agence Wallonne de l'Air et du Climat

Oplossingsgerichte websites
Links / NGO

De klimaatcoalitie

Dit is een platform van een 70-tal Belgische milieu-, Noord-Zuid- en sociale organisaties die ijveren voor een krachtig klimaatbeleid.

Oplossingsgerichte websites
Links / Federale staat

Rekenmodule 'energievreters'

Met deze website kan je het energieverbruik en de CO2-uitstoot inschatten (en verminderen !) van de huidige of toekomstige apparaten en isolatiematerialen van je woning.

Klimaatsites
Links / Internationale klimaatsites

Skeptical science

Educatieve website die de belangrijkste argumenten van de klimaatsceptici weerlegt.

Geen resultaat komt overeen met uw zoekopdracht. Probeer een ander sleutelwoord.