/ Presentaties / /

Conferentie 
Adaptatie aan de klimaatverandering: stand van zaken in België

Hittegolven, overstromingen, droogte, stormen en andere extreme natuurfenomenen zullen toenemen in frequentie en intensiteit. Deze fenomenen zullen een grote impact hebben op tal van sectoren binnen onze maatschappij (gezondheid, transport, economie, energie, crisisbeheer,…).

De conferentie ‘Adaptatie aan de klimaatverandering : stand van zaken in België’, die op 23 november 2017 gehouden werd in het passiefgebouw van Leefmilieu Brussel op de Thurn & Taxis-site had tot doel de actoren uit die verschillende sectoren te informeren en te sensibiliseren over de verwachte gevolgen van de klimaatverandering in België en over de initiatieven die worden genomen - zowel door België als op Europees niveau - om onze maatschappij aan te passen aan de toekomstige veranderingen. Ook de nieuwe Belgische klimaatscenario’s die in 2017 werden uitgewerkt door een consortium van onderzoekers, werden er voorgesteld.

 

171123_adaptation_conference_950px.jpg

 

De conferentie vormde het startsein voor een reeks toekomstige rondetafelgesprekken, gericht op sleutelsectoren voor adaptatie aan de klimaatverandering.

De presentaties vindt u hier: