/ Presentaties / /

Recente ontwikkelingen in het klimaatbeleid

Op 30 juni 2010 organiseerde de Coördinatiewerkgroep Broeikaseffect van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) een ontmoeting met stakeholders onder de titel "Recente ontwikkelingen in Europees en multilateraal klimaatbeleid".

Tijdens deze workshop heeft de Europese Commissie een presentatie gegeven over haar mededeling ‘Analysis of options to move beyond 20%’ en hebben de onderhandelaars de resultaten van de voorbije onderhandelingen in Bonn in april en juni (AWG-LCA 10 & AWG-KP 12) toegelicht. Vervolgens hebben ook de stakeholders hun evaluatie van de conferentie en hun visie over het vervolgtraject voorgesteld.


De presentaties hiervan kan u hier raadplegen :

Visie van de ‘stakeholders’ :