/ Presentaties / /

The Road from Copenhagen

Op 18 februari 2010 organiseerde de Coördinatiewerkgroep Broeikaseffect van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) een ontmoeting met stakeholders onder de titel "The Road from Copenhagen".

Tijdens deze workshop hebben de onderhandelaars de resultaten van de Top van Kopenhagen en de vooruitzichten voor de periode "na Kopenhagen" toegelicht. Vervolgens hebben ook de stakeholders hun evaluatie van de conferentie en hun visie over het vervolgtraject voorgesteld.


De presentaties hiervan kan u hier raadplegen :

The Road from Copenhagen (pdf, 1,8 Mb), door Ulrik Lenaerts (FOD BuZa), Geert Fremout (FOD VVVL), Stéphane Nicolas (AWAC), Etienne Hannon (FOD VVVL), Vicky Noens (LNE), Sophie Vancauwenbergh (LNE), Peter Wittoeck (FOD VVVL)


Visie van de ‘stakeholders’ :