/ Presentaties / /

Stakeholder meeting 'From Durban to Doha'

Met deze stakeholdersmeeting wenste de dienst - enkele weken vooraleer de jaarlijkse klimaattop in Doha (Qatar) van start gaat - een stand van zaken te geven van de klimaatonderhandelingen.

De gegeven presentaties kan u hier raadplegen:

Vise van de ‘stakeholders’ :

">

Op maandag 19 november 2012 organiseerde de Dienst Klimaatverandering namens de Coördinatiewerkgroep Broeikaseffect van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) een stakeholdersmeeting ‘post-2012’ onder de titel "From Durban to Doha".

Met deze stakeholdersmeeting wenste de dienst - enkele weken vooraleer de jaarlijkse klimaattop in Doha (Qatar) van start gaat - een stand van zaken te geven van de klimaatonderhandelingen.

De gegeven presentaties kan u hier raadplegen:

Vise van de ‘stakeholders’ :