/ Presentaties / /

Stakeholder meeting "Herziening van de ETS-richtlijn"

Op woensdag 30 september 2015 ging in Brussel een CCIM-Stakeholdermeeting door over het voorstel van de Europese Commissie tot herziening van de EU-ETS-Richtlijn.

Met dit voorstel, raadpleegbaar op de website van de Europese Commissie, worden de krijtlijnen vastgelegd voor het systeem van emissiehandel in de periode 2021-2030.

Programma

De presentaties zijn hier beschikbaar:

 Aanwezigheidslijst