/ Presentaties / /

Stakeholder meeting 'IPCC-rapport AR5: Gevolgen voor België'

IPCC-stakeholder-meeting-20.jpg

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft het eerste deel van het 5de Assessment Report met als titel “Klimaatveranderingen 2013: de wetenschappelijke basis” goedgekeurd. Dit Assessment Report is de meest geactualiseerde en exhaustieve compilatie van de wetenschappelijke kennis terzake.

Daarom organiseerden de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op 6 december 2013 - op initiatief van de Staatssecretarissen Philippe Courard en Melchior Wathelet - een stakeholders meeting over het thema om de resultaten van het rapport voor te laten stellen door de Belgische wetenschappers die hieraan hebben meegewerkt en om te debatteren over de conclusies van dit Assessment Report en over de implicaties ervan voor België.

Programma

De presentaties vindt u hier:

Vragenlijst i.v.m. de toekomst van IPCC

Meer achtergrondinformatie