/ Presentaties / /

Stakeholder workshop «  Implementing the Paris Agreement »

20161024_124412_2.jpg
 

In het kader van de stakeholdersvergaderingen van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) organiseerde de federale Dienst Klimaatverandering op 24 oktober 2016 een workshop met de titel « Implementing the Paris Agreement – Outlook to COP22 in Marrakech».

Tijdens deze vergadering wou de Dienst eerst een overzicht geven van de verschillende vorderingen op Europees niveau in uitvoering van de Overeenkomst van Parijs, waarna een beeld werd geschetst van de stand van zaken van de internationale klimaatonderhandelingen vóór het begin van de jaarlijkse VN-klimaatconferentie in Marrakech (Marokko). De verschillende geledingen van het maatschappelijk middenveld in België hadden ook de gelegenheid hun visie over deze onderwerpen uiteen te zetten.

De verschillende presentaties zijn hier beschikbaar: 

Visie van de stakeholders :