/ Presentaties / /

Stakeholder workshop :
« Implementing the Paris Agreement - Outlook to COP23 in Bonn »

stakeholder-meeting-pre-COP23-Bonn.jpg 

In het kader van de stakeholdersvergaderingen van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) organiseerde de federale Dienst Klimaatverandering op 31 oktober 2017 een workshop met de titel « Implementing the Paris Agreement - Outlook to COP23 in Bonn».

Tijdens deze vergadering wou de Dienst eerst een stand van zaken geven van de vorderingen in de internationale klimaatonderhandelingen vóór het begin van de jaarlijkse VN-klimaatconferentie in Bonn (Duitsland), en van het beleid dat op Europees vlak wordt uitgewerkt om de Overeenkomst van Parijs te implementeren.

De verschillende geledingen van het maatschappelijk middenveld in België hadden ook de gelegenheid hun visie over deze onderwerpen uiteen te zetten.

 

De verschillende presentaties zijn hier beschikbaar: 

Visie van de stakeholders :