Stakeholder workshop : « Outlook to COP25 in Madrid»

stakeholders-meeting-2019-11_940x180.png

In het kader van de stakeholdersvergaderingen van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) organiseerde de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op 25 november 2019 in Brussel een workshop getiteld “Outlook to COP25 in Madrid”.

Tijdens deze vergadering presenteerde de Dienst een stand van zaken van de internationale klimaatonderhandelingen vóór het begin van de jaarlijkse VN-klimaatconferentie (COP25), die van 2 tot 13 december 2019 in Madrid (Spanje) doorgaat.

Aansluitend gaf de Dienst Marien Milieu een toelichting over de wijze waarop de bescherming van de oceanen op de agenda van de internationale klimaatonderhandelingen gebracht wordt.

De verschillende geledingen van het maatschappelijk middenveld in België kregen vervolgens de gelegenheid hun positie en aandachtspunten toe te lichten, waarna een interactief paneldebat plaatsvond.

De verschillende presentaties zijn hier beschikbaar: 

Visie van de stakeholders :

  • Jongeren, door Esmeralda Wirtz (Conseil de la Jeunesse)
  • Noord-Zuid NGO’s, door Lien Vandamme (11.11.11)
  • Milieu-NGO’s, door Noé Lecocq (Inter-Environnement Wallonie)
  • Werkgevers, door Sebastiaan Marien (VBO)
  • Vakbonden, door Thomas Vael (ACV)