/ Presentaties / /

Stakeholder workshop 'The Paris outcome and the implementation future'

1603-stakeholder-post-Paris.jpg

In het kader van de stakeholdersvergaderingen van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) organiseerde de federale Dienst Klimaatverandering op vrijdag 11 maart 2016 een workshop onder de titel 'The Paris outcome and the implementation future’.

Tijdens deze vergadering werd een overzicht gegeven van de concrete uitkomsten van het Akkoord van Parijs en van de uitdagingen die de implementatie van dit akkoord met zich meebrengt voor de EU en voor België.

Programma

De presentaties zijn hier beschikbaar:

  • The Paris Outcome & consequences for Belgium, door Peter Wittoeck - Dienst Klimaatverandering, FOD VVVL
  • Assessment COP21 & next steps for the EU, door Tom van Ierland - DG Klimaat, Europese Commissie
  • Organising the low-carbon transition: what are other EU-countries doing?
  • Closing Speech, door Marie Christine Marghem - Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling