/ Presentaties / /

Stakeholders Workshop

‘Transport in het licht van de klimaatuitdaging’

180312-audience.jpg

Het terugdringen van broeikasgasemissies in de transportsector en het uitbouwen van een duurzaam mobiliteitsbeleid staan internationaal hoog op de agenda.

Daarom sloegen de administraties transport en leefmilieu in de schoot van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) de handen in elkaar om op 12 maart 2018 samen met de verschillende publieke en private stakeholders ideeën uit te wisselen over de uitdagingen die de transportsector te wachten staan onder de titel ‘Transport in het licht van de klimaatuitdaging’: welke Europese en internationale strategieën en regelgeving moeten worden geïmplementeerd?’.

Agenda

De presentaties zijn hier beschikbaar:

 

Algemene inleiding en vervoer over land

De transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem in het licht van de klimaatdoelstellingen - Hans Bruyninckx - European Environment Agency

De Europese Strategie voor emissiearme mobiliteit - Isabelle Vandoorne -  Europese Commissie/DG MOVE

 

Klimaatrelevante dossiers uit o.a. ‘Europe on the Move’ en ‘Clean Mobility Package’ - Stand van zaken onderhandelingen / belangrijkste aandachtspunten

CO2-grenswaarden voor Cars & Vans en CO2-monitoring voor Heavy Duty Vehicles (HDV) - Estelle Vercouter - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Clean Vehicles - Olivier Brahy - FOD Mobiliteit en Vervoer

Clean Power for Transport - Pascal Lehance - Service public de Wallonie / Simon Ruyters - Departement Omgeving, Vlaamse Overheid / Nele Sergeant - Leefmilieu Brussel

De herziening van de Eurovignetrichtlijn - Tijl Dendal - Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid

 

Maritiem vervoer en luchtvervoer

De aanpak van broeikasgasemissies in de scheepvaartsector – internationaal en EU - Benoit Adam - FOD Mobiliteit en Vervoer

De aanpak van broeikasgasemissies in de luchtvaartsector – internationaal – ICAO - Morgan Hansenne - FOD Mobiliteit en Vervoer

De aanpak van broeikasgasemissies in de luchtvaartsector – binnen de EU – De toekomst van het EU Emissions Trading System (EU ETS)  - Ismael Aznar Cano – Europese Commissie / DG CLIMA

Carbon free shipping - Wilfried Lemmens - Ludovic Laffineur Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV)

De rol van biobrandstoffen voor de luchtvaartsector - Marie-Caroline Laurent  - International Air Transport Association (IATA)

Visie NGO ‘Transport and Environment’ - Bill Hemmings - Transport and Environment