/ News / /

Klimaatswijziging: Iedereen heeft ermee te maken

projectgroep.gif

 

De klimaatverandering is uitgegroeid tot een van de belangrijkste bekommernissen van de bevolking. Het debat spitst zich toe op de doelstellingen die moeten worden vastgelegd om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en op de maatregelen die nodig zijn om die doelstellingen te bereiken.

Er wordt echter veel minder aandacht besteed aan de impact van deze maatregelen op de sociaal-economisch achtergestelde groepen in onze samenleving die kwetsbaarder zijn. Maar ook mensen met minder kansen kunnen een rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Door hen meer te betrekken, zullen zij ook voordeel hebben, bijvoorbeeld doordat zij de mogelijkheid hebben om energie te besparen, na te denken over hun manier van consumeren en hun mobiliteit of nieuwe vaardigheden te verwerven.

De Koning Boudewijnstichting wil steun bieden aan projecten die uitgaan van verenigingen en plaatselijke groepen die sociaal-economische kansengroepen op een actieve wijze betrekken bij de strijd tegen de klimaatverandering in België.

Het project moet plaatshebben in partnerschap met deskundigen of actoren uit de sector van de strijd tegen de klimaatverandering en sociale actoren of mensen die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding. Elk geselecteerd project zal een financiële steun krijgen voor maximaal 10.000 euro.

Deze oproep komt er in opvolging van gesprekken die de Koning Boudewijnstichting heeft opgezet tussen deskundigen en stakeholders op het gebied van klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid. Zij hebben nagegaan welke impact het klimaatbeleid heeft op kansarme groepen in onze samenleving. Vervolgens hebben zij onderzocht hoe doeltreffende maatregelen tegen de klimaatverandering op de best mogelijke manier kunnen worden gecombineerd met sociale rechtvaardigheid in België en Europa (de resultaten van deze werkzaamheden kunnen hieronder gedownload worden).

 

Wanneer? Uiterste datum indiening dossiers: 17/10/2011

Meer info?

De website van de stichting: www.kbs-frb.be
De publicatie in verband met de thema: Matigingsbeleid inzake klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid in België. Analyses van drie maatregelen en aanbevelingen