/ News / /

Nationale inventaris voor broiekasgasemissies 2011

inventaire-GES-NL-2-d09b0.jpg

Op 15 januari 2011 heeft België - in het kader van de Beschikking 280/2004/EG betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen - zijn «Nationale inventaris voor broeikasgasemissies 2011» aan de Europese Commissie bezorgd.
Meer weten