/ Pro News / /

Stakeholder meeting ’From Cancún to Durban’

COP17/CMP7

Op dinsdag 8 november 2011 organiseerde de Dienst Klimaatverandering namens de Coördinatiewerkgroep Broeikaseffect van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) een stakeholdersmeeting ‘post-2012’ onder de titel "From Cancún to Durban".

Met deze stakeholdersmeeting wenste de dienst - enkele weken vooraleer de jaarlijkse klimaattop in Durban van start gaat - een stand van zaken te geven van de klimaatonderhandelingen.

De gegeven presentaties kan u hier raadplegen:

UN Climate Change talks – Prospects for Durban (pdf, 1616 kB) door Peter Wittoeck – Dienst Klimaatverandering)

 


‘Tough nuts to crack’ in the current climate change negotiations:

Vise van de ‘stakeholders’ :