/ News / /

De CO2-concentratie in de atmosfeer overschrijdt de historische drempel van 400 ppm

Volgens het Amerikaans Oceanografisch en Atmosferisch Agentschap (NOAA) werd in Hawaï op 9 mei 2013 in de lucht een CO2-concentratie gemeten, waarvan de waarde de symbolische drempel van 400 ppm (parts per million / deeltjes per miljoen deeltjes) overschreed, wat in de laatste miljoenen jaren niet meer gebeurd is en getuigt van een verontrustende opwarming.

CO2-concentraties in Mauna Loa (Hawaï)In heel de wereld zijn er tientallen observatiestations die de aanwezigheid van CO2 in de atmosfeer permanent detecteren. Maar het station van Mauna Loa, een vulkanische bergketen op het belangrijkste eiland van Hawaï, wordt als de referentie beschouwd. Dit station meet de CO2-concentraties elk uur en zet de resultaten uit in een grafiek die de curve van Keeling wordt genoemd (zie grafiek), verwijzend naar Charles Keeling die er in 1958 zijn metingen startte en toen een concentratie van 317 ppm vaststelde.

Boringen in het poolijs hebben aangetoond dat de CO2-concentraties in de 800.000 jaar voor de start van de industriële evolutie (rond 1750) en van het massaal aanwenden van fossiele energiebronnen nooit boven de 300 ppm gestegen zijn. Maar sinds dan zijn die CO2-concentraties gradueel - en in de laatste decennia steeds sneller – blijven stijgen om op 9 mei 2013 al een waarde van 400,03 ppm te bereiken.

Wetenschappers geven al jaren aan dat de stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer een halt moet worden toegeroepen en zelfs teruggebracht moet worden tot 350 ppm om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde tegen het einde van deze eeuw beneden de 2°C ten opzichte van het pre-industrieel temperatuurniveau) te houden.

De 2°C-doelstelling die de internationale gemeenschap zich in 2009 gesteld heeft, moet voorkomen dat het klimaat op hol slaat en extreme weersomstandigheden veroorzaakt, met grote gevolgen voor de mens en de economie.

.Nadere inlichtingen : persbericht