/ Pro News / /

De Europese Commissie publiceert haar strategie voor aanpassing aan klimaatverandering

Op 16 april 2013 heeft de Europese Commissie haar strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering gepubliceerd.

De algemene doelstelling van de aanpassingsstrategie van de EU is het leveren van een bijdrage aan een Europa dat veerkrachtiger is ten opzichte van de klimaatverandering. Ze heeft betrekking op de voorbereiding en de capaciteit om te reageren op de impact van klimaatverandering op lokaal, gewestelijk, nationaal en Europees niveau door een coherente benadering en een betere coördinatie te ontwikkelen.

De strategie is gebaseerd op 8 acties :

  1. alle Lidstaten aanmoedigen om globale aanpassingsstrategieën te ontwikkelen
  2. fondsen bijdragen voor de capaciteitsopbouw en de realisatie van aanpassingsacties in Europa
  3. aanpassing op het niveau van steden aanmoedigen, op basis van het model van het Burgemeestersconvenant
  4. het gebrek aan kennis verhelpen
  5. het Europese portaal Climate-ADAPT verder ontwikkelen als « uniek loket » voor aanpassing in Europa
  6. beter rekening houden met het toekomstig klimaat in het cohesiebeleid, het gemeenschappelijk visserijbeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid
  7. infrastructuren met meer weerstand ontwikkelen
  8. het promoten van verzekerings- en andere financiële producten voor meer bestendige investeringen en handelsactiviteiten

Voor meer informatie:

De website van de Europese Commissie
De strategie in PDF downloaden