/ News / /

De Europese Commissie zoekt naar creatieve groene projecten

De wedstrijd, die op 11 februari door Eurocommissaris voor Klimaat Connie Hedegaard gelanceerd werd, nodigt de Europese burgers uit om een bijdrage te leveren in de strijd tegen klimaatverandering. De grootschalige projectoproep wil zoveel mogelijk Europese initiatieven verzamelen die een daadwerkelijke bijdrage leveren op weg naar een duurzame, koolstofarme toekomst.

Met deze wedstrijd wil de Commissie aantonen dat concrete acties mogelijk en betaalbaar zijn en dat ze op dit moment al uitgevoerd worden, en dat er op het terrein tal van positieve initiatieven genomen worden die het verdienen om onder de aandacht gebracht en beloond te worden.

Wie kan deelnemen?

Elk project, ongeacht of het nu groot of klein is, dat CO2-emissies helpt verlagen en de levenskwaliteit van mensen helpt verbeteren, kan ingediend worden. Een museum in Estland dat uitsluitend verwarmd wordt met de golfslag van de zee, een Deense school die 75% van haar energie zelf opwekt, of een Zweeds initiatief dat de lichaamswarmte wil benutten om een gebouw te verwarmen… De meest originele en vernieuwende uitstootverminderende projecten zijn welkom! Particulieren, ondernemers, publieke en privé-organisaties,… iedereen kan deelnemen!

Er zijn vijf projectcategorieën:

Bouwen en wonen
Winkelen en eten
Hergebruik en recycling
Reizen en vervoer
Produceren en innoveren
De projecten zullen aan het grote publiek voorgesteld worden via een website en een jury zal onder de populairste projecten 3 uitkiezen. De drie winnaars zullen uitgenodigd op een prijsuitreiking in Kopenhagen, en de winnaars uit Bulgarije, Italië, Litouwen, Polen en Portugal zullen hun projecten in de herfst van 2013 tegenkomen op een nationale campagne met reclameborden.

De wedstrijd is een onderdeel van de campagne “Jouw wereld, jouw klimaat”. De campagne is gestart in oktober 2012 en loopt tot eind 2013. Het doel is het presenteren van bestaande kostenefficiënte oplossingen die kunnen bijdragen aan het behalen van de EU-doelstelling om tegen 2050 de broeikasgasemissies met 80 tot 95% terug te dringen.

Voor meer informatie en voor het indienen van een project:

De website van de campagne

De Facebook-pagina

Twitter