/ News / /

De resultaten van de klimaattop in Warschau

De klimaattop in Warschau heeft de bakens uitgezet voor de verdere onderhandeling van een globaal akkoord in 2015 in Parijs

De 19e klimaatconferentie  van de Partijen van het VN-Klimaatverdrag (COP.19) in Warschau heeft op zaterdag 25 november geleid tot een aantal beslissingen die de bakens uitzetten voor een parcours dat moet gevolgd worden om tot een mondiaal akkoord te komen tijdens de COP.21 in Parijs in 2015, en tot een vooruitgang op het vlak van de financiële ondersteuning van de internationale strijd tegen de klimaatverandering.

Deze beslissingen zijn uiteindelijk genomen na een finale marathonzitting van meer dan 24u, waarbij alle betrokken partijen compromissen hebben moeten sluiten. Deze beslissingen nemen niet weg dat er nog veel werk voor de boeg ligt vooraleer tot een akkoord in 2015 gekomen kan worden, maar ze laten wel toe om het onderhandelingsproces op de rails te houden en schetsen het kader van het werk voor de komende twee jaar.

Op 3 belangrijke werkterreinen werden in Warschau beslissingen genomen:

  • de voorbereiding van een post-2020-akkoord en de versterking van het ambitieniveau
  • de internationale financiële ondersteuning 
  • de invoering van een internationaal mechanisme voor «schade en verliezen» (loss and damage)

Ook op de volgende terreinen werden belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden:

  • de concretisering van een ‘REDD+’-mechanisme onder het Klimaatverdrag 
  • de discussies rond de koolstofmarkten
  • de ratificatie van de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto
  • het MRV-systeem (Measuring, Reporting and Verification)
Meer info over de resultaten van de klimaattop in Warschau