/ Persbericht / /

Studie van scenario’s voor een koolstofarm België tegen 2050: Een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 80-95% is mogelijk en verschillende pisten zijn denkbaar !

Vandaag stelde Melchior Wathelet , Staatssecretaris voor Leefmilieu, in het IHECS de resultaten voor van een studie over mogelijke scenario’s voor een transitie van België naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050. Een dergelijke transitie vertegenwoordigt een grote uitdaging en vergt een aantal belangrijke gedragswijzigingen en investeringen. Maar anderzijds blijkt deze transitie volstrekt mogelijk en worden de nodige bijkomende investeringsuitgaven gecompenseerd door de verlaging van de energiefactuur.

2050-Logo-tagline-NL-250-X1.jpg

In de context van onze internationale en Europese verplichtingen om een nationale “low carbon”-strategie te ontwikkelen, heeft de federale Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid bij CLIMACT en VITO een studie besteld naar de mogelijke transitiepaden voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95% op het Belgische grondgebied. De studie is gebaseerd op een transparante benadering en een intensieve raadpleging van ruim 100 deskundigen en stakeholders.

Voor elk van de grote sectoren met uitstoot werden de belangrijkste activiteitsparameters en hefbomen voor de verlaging van hun uitstoot geïdentificeerd en geanalyseerd. Daarna werden 5 “low carbon” scenario’s uitgewerkt, waarvan er 3 een reductie met 80% beogen, één met 87% en één met 95%.

De analyses leidden tot een aantal sectorspecifieke bevindingen. Zo zal de transitie mogelijk zijn dankzij een verminderde mobiliteitsvraag (samen met een ‘modal shift’) en de elektrificatie van het vervoer, een hogere renovatiegraad van bestaande gebouwen en de invoering van milieuvriendelijke verwar-mingssystemen, een verdere verhoging van de energie-efficiëntie en een procesverbetering in de industrie in een context van internationale concurrentie, gedragswijzigingen op het vlak van de voeding, en in de energiemix een verhoogd aandeel van elektriciteit, die opgewekt kan worden door hernieuwbare energiebronnen.

De studie leidde ook tot vijf meer algemene bevindingen: de vermindering van de energievraag is essentieel, fossiele brandstoffen zullen in hoge mate plaats ruimen voor hernieuwbare energiebronnen, duurzame biomassa en de afvang en opslag van koolstof kunnen een belangrijke rol spelen maar roepen ook vragen op, intermitterende energiebronnen (wind, zon) zullen aanzienlijk toenemen en zijn beheersbaar maar hun integratie vergt ingrijpende maatregelen. Tenslotte zijn bijkomende investeringsuitgaven - die gecompenseerd worden door verminderde brandstofkosten – vereist, wat de vraag van de financiering in het centrum van het debat over de transitie plaatst.

Naast het rapport van de studie zijn op de website www.klimaat.be/2050 onder meer beschikbaar:

  • een brochure in 3 talen, die een samenvatting van de bevindingen van de studie brengt
  • een online rekenmodule ontwikkeld, die toelaat de scenario’s te analyseren en er zelf nieuwe te creëren
  • een mapping (presentatie in kaartvorm) van koolstofarme initiatieven in België en in Europa

Voor meer inlichtingen: