/ News / /

Klimaatverandering kan leiden tot 250.000 extra doden per jaar vanaf 2030

WHO-report.gifKlimaatverandering zou 250.000 extra doden per jaar kunnen veroorzaken tussen 2030 en 2050. Dit is de conclusie van een evaluatie van de Wereldgezondheidsorganisatie  (WGO). Volgens deze evaluatie zouden deze extra sterfgevallen (in vergelijking met een scenario zonder klimaatverandering) vooral te wijten zijn aan hittegolven (38 000 extra doden), diarree (48 000 extra doden), malaria (60 000 extra doden) en ondervoeding bij kinderen (95 000 extra doden).

Een verhoogde frequentie van droogtes en overstromingen zal ook gevolgen hebben voor de gezondheid van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

De resultaten geven aan dat de druk van klimaatverandering voornamelijk invloed zal hebben op kinderen in ontwikkelingslanden, maar ook dat andere bevolkingsgroepen meer en meer de gevolgen ondervinden in de toekomst.

Deze analyse onderlijnt het belang van het voorkomen van gezondheidsrisico’s veroorzaakt door  klimaatverandering.  Een reden te meer om dringend de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zonder nog te spreken over andere directe gezondheidsvoordelen van mitigatiemaatregelen, zoals de verbetering van de luchtkwaliteit.

Meer informatie : Quantitative risk assessment of the effects of climate change on selected causes of death, 2030s and 2050s