/ News / /

België publiceert zijn 6de Nationale Mededeling over klimaatverandering

In het kader van het VN-Klimaatverdrag is België verplicht op geregelde tijden een ‘nationale mededeling’ te publiceren, die een gedetailleerde beschrijving geeft van zijn acties ter bestrijding van de klimaatverandering om dit Verdrag in de praktijk om te zetten. 

cover-NC6NL.jpg

Dit officieel rapport, uitgewerkt door de Nationale Klimaatcommissie dankzij de bijdragen van een groot aantal experten van gewestelijke en federale administraties en diverse instellingen, brengt een schat aan informatie samen over de uitstoot van broeikasgassen, de projecties in de toekomst, het beleid, de aanpassingsmaatregelen, het onderzoek en systematische waarneming, de financiële middelen en de technologieoverdracht, of de initiatieven op het vlak van de sensibilisatie, educatie en vorming. 

Dit rapport is m.a.w. een referentiedocument voor alle aspecten van het klimaatbeleid in België.

Dit rapport werd al officieel in het Engels overhandigd in december 2013 (een elektronische versie), maar is nu beschikbaar in 3 talen (EN, FR en NL), zowel elektronisch als in gedrukte vorm.

Klik hier voor meer informatie en voor het bestellen van een gratis gedrukt exemplaar.