/ News / /

De economische groei en de strijd tegen de klimaatverandering gaan hand in hand


Een nieuw en uiterst belangrijk rapport, getiteld « Better growth, better climate », voorgesteld aan de Verenigde Naties op 16 september 2014 en gerealiseerd door de Wereldcommissie voor Klimaat en Energie, bestaande uit 24 toonaangevende personaliteiten uit de politiek, de industrie en de financiële wereld uit 19 landen, geeft aan dat een drastische reductie van de uitstoot van broeikasgassen compatibel is met het behoud van de competitiviteit, de werkgelegenheid en de armoedebestrijding.

Nauwelijks een week voor de belangrijke klimaattop In New York, bijeengeroepen door de VN-Secretaris-generaal, Mr. Ban Ki-Mon, onderlijnt dit rapport dat :

  • de belangrijke investeringen die we de komende 15 jaar zullen moeten uitvoeren in onze infrastructuren in de stad, in de landbouw en op het vlak van de energievoorziening, enorme kansen vertegenwoordigen om onze maatschappij te heroriënteren naar een koolstofarme samenleving, met vele voordelen op het vlak van de werkgelegenheid, gezondheid, productiviteit en de levenskwaliteit in het algemeen.
  • de beslissingen die we de komende jaren zullen nemen, de toekomst van onze economie en ons klimaat zullen bepalen, en dat het verdergaan op het pad van een koolstofintensieve maatschappij zware risico’s inhouden voor onze welvaart op lange termijn.

De boodschap die het rapport uitstuurt is heel duidelijk: we hebben niet de keuze tussen een economische groei en de strijd tegen de klimaatverandering, de twee gaan hand in hand.

Het rapport zal ook voorgesteld worden tijdens de klimaattop van 23 september 2014 in New York, waarop eerste minister Di Rupo België zal vertegenwoordigen.

Bij dit rapport waren niet alleen een groot aantal internationale instellingen betrokken, zoals de Wereldbank, het Internationaal Energieagentschap en de OESO, maar ook hooggeplaatste personaliteiten uit de politiek, de privé-sector, de financiële wereld en de economie.

Het werd gerealiseerd door onderzoekscentra van overal ter wereld onder supervisie van een panel economisten met internationale reputatie, onder leiding van Lord Nicholas Stern, voormalig « Chief Economist » van de Wereldbank en reeds in 2006 auteur van een belangrijk rapport over de economische impact van klimaatverandering en de stabilisatie van de uitstoot van broeikasgassen.

Ook in België maakt de transitie naar een koolstofarme maatschappij die tegen 2050 80 à 95% minder broeikasgassen ten opzichte van 1990 zal uitstoten, zoals de federale regering ambieert, het voorwerp uit van studiewerk.

Om het terrein voor te bereiden heeft de federale Dienst Klimaatverandering in 2012 een project gelanceerd onder de titel « Een koolstofarm België tegen 2050 », waarbij meer dan 100 experten en stakeholders van de betrokken sectoren geconsulteerd werden. Zoals de eerste resultaten van dit project aantonen, is een dergelijke transitie in ons land mogelijk, al vormt ze wel een grote uitdaging en vereist ze belangrijke investeringen en gedragswijzigingen. Deze werkzaamheden zullen nu uitgediept worden aan de hand van een analyse op de werkgelegenheid en de competitiviteit van een transitie naar een koolstofarme maatschappij.

 

Meer informatie :