/ News / /

In memoriam van Frédéric Chemay (1961-2014)

Photo-Fred_Chemay.jpgHet is met diepe droefheid dat het DG Leefmilieu het overlijden heeft vernomen van Frédéric Chemay in de nacht van 30 september 2014, op de leeftijd van 53 jaar.

“Regarder “loin”, c’est regarder “tôt” : dit citaat van Hubert Reeves was op het lijf geschreven van Frédéric. Iedereen die hem heeft gekend zal zich zijn visionaire kwaliteiten in het domein van het milieubeleid en zijn alerte en immer actieve geest herinneren. Hij stopte nooit met nieuwe projecten uit te werken en nieuwe denk- en actiepistes aan te brengen.

Zijn naaste collega’s zullen zijn homerische strijd met computers en zijn zeer eigen interpretatie van orde en stiptheid niet vergeten, evenmin als zijn vriendelijkheid en zijn lach.    

We zullen ons allen zijn jarenlange enthousiasme en onvermoeibare inzet voor het milieu blijven herinneren.

 

Een pionier en visionair van het federale milieubeleid

Frédéric Chemay werd geboren in Parijs op 29 september 1961, als zoon van kunstenaar-schilder Jacques Chemay.

Na zijn studies journalistiek legt Frédéric zich toe op het milieu. Hij werkt voor het ‘Atelier de Recherche et d’Action urbaines’ (ARAU), een burgervereniging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die, door thema’s zoals logement, mobiliteit, werk en openbare ruimte aan te kaarten, de inwoners in staat stelt om actief deel te nemen aan het leven van ‘hun’ stad.   

In 1993 wordt Frédéric milieuadviseur bij het kabinet van Laurette Onkelinx, op dat moment federaal Minister van Sociale integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu. In die hoedanigheid neemt hij deel aan het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie en aan de besprekingen die tot de ondertekening leiden, door de federale staat en de gewesten, van het samenwerkingsakkoord van 5 april 1995, dat het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) oprichtte. Nadien blijft hij adviseur bij ministers Magda De Galan en Jacques Santkin.

In 1995 creëert het geheel nieuwe Ministerie van Sociale zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu de Federale Diensten voor Milieuzaken om alle bevoegdheden en het personeel dat niet werd overgeheveld naar de gewesten tijdens de staatshervorming van 1993 te groeperen.

Frédéric is één van de eersten die bij de dienst ‘Studies en Coördinatie’ gaat werken en wordt de eerste secretaris van het CCIM. Hij begint zo zijn onvermoeibare werk als Belgisch vertegenwoordiger op Europees en internationaal niveau. Op alle fronten (OESO, UNEP, WGO, VN en UNECE, CSD, EU, Antarcticaverdrag, CCAMLR, Internationale Walvisvaartcommissie enz.) heeft Frédéric het milieu met overtuiging en vastberadenheid verdedigd.     

In 1998-1999 spitsen de activiteiten van de dienst ‘Studies en Coördinatie’ zich meer toe op internationale zaken. Frédéric wordt logischerwijs het eerste diensthoofd. In 2001, wanneer het Belgisch voorzitterschap van de EU nadert, vervoegt hij de permanente Belgische vertegenwoordiging.

Na dit Europese intermezzo komt Frédéric terug naar wat ondertussen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is geworden. Binnen het DG Leefmilieu zet hij mee de dienst Multilaterale en Strategische Zaken op poten en ontwikkelt hij activiteiten op het vlak van biodiversiteit (het federaal plan voor de integratie, het bijenplan enz.).   

Begin 2008 wordt Frédéric milieuadviseur bij het kabinet van Paul Magnette, de toenmalige Minister van Klimaat en Energie.

Bij zijn terugkomst als diensthoofd van de dienst Multilaterale en Strategische Zaken wordt Frédéric, net als al zijn collega’s, geconfronteerd met het plotse overlijden van Alexandre de Lichtervelde, van wie hij de functie van Belgisch commissaris binnen de Internationale  Walviscommissie zal overnemen. Het jaar nadien wordt hij vice-voorzitter van deze commissie. Enkele dagen geleden in Slovenië had Frédéric als nieuwe voorzitter van de Internationale Walviscommissie moeten worden verkozen, en zou hij zo de eerste Belg zijn geworden die deze organisatie zou leiden. Maar zijn gezondheidstoestand heeft dit verhinderd …

De FOD en alle collega’s van het DG Leefmilieu betuigen hun innige deelneming aan zijn familie en naasten.

Degenen die Frédéric gekend hebben, kunnen een blijk van medeleven sturen naar secr.amsz@environment.belgium.be.