/ Pro News / /

Rapport over nationale plannen voor adaptatie aan klimaatverandering

National_adaptation_policy_.jpgHet Europees Leefmilieu Agentschap (EEA) heeft een eerste rapport gepubliceerd over het adaptatiebeleid in de verschillende Europese landen, getiteld « National adaptation policy processes in European countries – 2014 ». Dit rapport geeft een overzicht van de wijze waarop de Europese landen zich voorbereiden op de klimaatverandering.

Het rapport is gebaseerd op een enquête die EEA in 2013 organiseerde en waarop 30 Europese landen, waaronder België, geantwoord hebben. Het is de eerste keer dat de adaptatie-inspanningen van Europese landen geanalyseerd werden.

Het rapport toont aan dat adaptatie op de politieke agenda staat van de meeste Europese landen. De extreme klimaatfenomenen en het Europese beleidsinitiatieven zijn de belangrijkste redenen die aangegeven worden om een adaptatiebeleid uit te werken. Ondanks de moeilijkheden (vooral het gebrek aan middelen, onzekerheden i.v.m. de toekomstige klimaatverandering en slecht afgebakende verantwoordelijkheden) heeft de helft van de landen getuigd van een sterke tot zeer sterke bereidheid om een nationaal adaptatiebeleid te ontwikkelen.

De verwachte effecten van klimaatverandering in Europa hebben vooral betrekking op grote overstromingen, periodes van extreme droogte, langere en frequentere hittegolven, de verhoging van de zeespiegel en andere veralgemeende wijzigingen in het leefmilieu zoals de verspreiding van soorten.


Meer informatie :