/ Pro News / /

Nationale inventaris voor broeikasgasemissies

Op 15 januari 2014 heeft België - in het kader van het EU-reglement 525/2013 betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen - zijn «Nationale inventaris voor broeikasgasemissies 2012» aan de Europese Commissie bezorgd.

De uitstoot bedraagt in 2012 116 152 kt CO2–eq. (inclusief LULUCF) en 117 605 ktCO2-eq. (exclusief LULUCF), wat neerkomt op een vermindering met respectievelijk 18,26% en 17,76% t.o.v. de geactualiseerde uitstoot in 1990 et een vermindering van resp. 3,01% en 2,83% t.o.v. de geactualiseerde uitstoot in 2011. Deze vermindering valt voornamelijk toe te schrijven aan het wegtransport.

De uitstoot van het jaar 2012 met artikel 3.3 onder het Kyoto Protocol bedraagt 191,12 kt CO2-eq.

Meer info vind je op de website van de Nationale Klimaatcommissie.