/ Pro News / /

Nationale Inventaris voor broeikasgasemissies

Op 15 maart 2014 heeft België - in het kader van het EU-reglement 525/2013 betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen - zijn «Nationale inventaris voor broeikasgasemissies 2012» aan de Europese Commissie bezorgd.


De uitstoot bedraagt in 2012 114 906  kt CO2–eq. (inclusief LULUCF) en 116 308 ktCO2-eq. (exclusief LULUCF), wat neerkomt op een vermindering met respectievelijk 19,15% en 18,64% t.o.v. de geactualiseerde uitstoot in 1990 et een vermindering van resp. 3,45% en 3,23% t.o.v. de geactualiseerde uitstoot in 2011. 


Meer info:

Bezoek onze webpagina’s gewijd aan de Belgische uitstoot of de website van de Nationale Klimaatcommissie.