/ Pro News / /

Projectoproep LIFE 2014, focus op het klimaat

life-logo-250.jpgLIFE (het financieel instrument voor het leefmilieu) is een specifiek programma van de Europese Commissie dat tot doel heeft om de realisatie van het Europees milieubeleid te begeleiden.

De projectoproep 2014 van het nieuwe LIFE-programma (2014-2020), dat Life+ (2007-2013) vervangt, is gepubliceerd op de website van de Commissie. 

Een grote nieuwigheid van het programma 2014-2020 is dat er duidelijk meer rekening gehouden wordt met de uitdagingen van de klimaatverandering. LIFE beschikt nu, naast het subprogramma « Leefmilieu», ook over een specifiek subprogramma « Actie voor het klimaat ». Dat omvat 3 prioritaire domeinen :

  • afzwakking van de klimaatverandering
  • aanpassing aan de klimaatverandering
  • bestuur en informatie over het klimaat

De projectoproep omvat de traditionele projecten (pilootprojecten, demonstratieprojecten, projecten met betrekking tot beste praktijken of informatie- en sensibilisatieprojecten), geïntegreerde projecten en projecten m.b.t. technische bijstand.

De projecten zullen elektronisch ingediend moeten worden in oktober 2014 (voor geïntegreerde projecten zal een conceptnota ingediend moeten worden in oktober, en het ganse project in april 2015).

Voor meer informatie : http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm