/ News / /

Volgens Europeanen moet klimaatverandering worden aangepakt met het oog op werkgelegenheid en economisch herstel

Uit een speciale Eurobarometer-opiniepeiling over klimaatverandering (op 3 maart 2014 gepubliceerd) blijkt dat 4 op 5 Europeanen erkennen dat de strijd tegen klimaatverandering en een efficiënter gebruik van energie de economie en de werkgelegenheid ten goede kunnen komen. Dit resultaat is licht gestegen ten opzicht van de vorige peiling in 2011, toen het percentage nog 78% bedroeg.

De belangrijkste resultaten van de peiling zijn de volgende:

  • 80% van de Europeanen (83% van de Belgen) is het met de stelling eens dat een efficiënter gebruik van energie en de strijd tegen klimaatverandering de economie en de werkgelegenheid ten goede kunnen komen. Vooral in een aantal lidstaten die erg onder de economische en financiële crisis te lijden hebben gehad, worden deze economische voordelen hoog ingeschat.
  • 90% van de Europeanen vindt klimaatverandering een ernstig probleem. Slechts 9% vindt klimaatverandering geen ernstig probleem. Op een schaal van 1 tot 10 wordt de ernst van klimaatverandering door de Europeanen ingeschaald op 7,3 en door de Belgen op 7,2.
  • Klimaatverandering wordt als een zeer ernstig probleem voor de ganse wereld beschouwd, na de armoede in de wereld en de economische crisis. Vandaag vindt de helft van de Europeanen klimaatverandering een van de vier ernstigste problemen. In België komt de klimaatverandering zelfs op de tweede plaats, na de economische situatie.
  • 70% van de Europeanen (en 69% van de Belgen) is het ermee eens dat de vermindering van de invoer van fossiele brandstoffen economische voordelen voor de EU kan opleveren.
  • De overgrote meerderheid van de Europeanen steunt nationale maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie:
    • 92% van de Europeanen (en ook van de Belgen) vindt het belangrijk dat hun regeringen zich inzetten voor meer energie-efficiëntie tegen 2030
    • 90% van de ondervraagden (88% van de Belgen) vinden het belangrijk dat hun regering streefcijfers vaststelt om het gebruik van hernieuwbare energie uiterlijk 2030 te vergroten.
  • 50% van de respondenten (49% van de Belgen) zegt de afgelopen zes maanden actie te hebben ondernomen om de klimaatverandering tegen te gaan (in 2011 was dat nog 53%). Maar als hen een lijst van specifieke acties werd voorgelegd die ze mogelijk al in het verleden uitgevoerd hebben (zonder specifieke tijdschaal), dan stijgt dit percentage tot 89% (tegenover 85% in 2011). Als meest voorkomende maatregelen om het klimaat te beschermen worden de vermindering en de recyclage van afval (69%) en de beperking van het gebruik van wegwerpartikelen (51%) genoemd.

Voor meer informatie :

Tegen eind maart 2014 hoopt de federale Dienst Klimaatverandering ook de resultaten van haar Belgische klimaatenenquête bekend te maken !