/ News / /

Het VTM-weerbericht van… Kerstdag 2050

Climate-Summit_2014.gifIn de aanloop naar de klimaattop die de VN-Secretaris-generaal Ban Ki-Moon op 23 september 2014 in het VN-hoofdkwartier in New York organiseert om de internationale klimaatonderhandelingen het nodige elan te geven, heeft de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) de presentatoren van TV-weerberichten over de hele wereld uitgenodigd om een fictieve weersvoorspelling voor een dag in het jaar 2050 uit te werken.

De bedoeling is natuurlijk om een beeld te schetsen wat de toekomst ons zal brengen als de uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen en de temperatuur aan het aardoppervlak met meer dan 4°C zou kunnen stijgen tegen het einde van deze eeuw (het jaar 2100).

In eigen land is VTM (Jill Peeters) op dit originele sensibilisatie-initiatief ingegaan en heeft een verrassende en sprekende weersvoorspelling voor… Kerstdag 2050 uitgewerkt, die u hier kan bekijken.

De RTBf heeft beloofd eveneens een initiatief uit te werken.

Het spreekt voor zich dat het hier om mogelijke scenario’s gaat, en niet om echte weersvoorspellingen, maar ze zijn wel gebaseerd op de meest recente klimaatwetenschap en schetsen een boeiend beeld van de wijze waarop het leven er met een warmer klimaat uit zou kunnen zien.

Meer informatie: