/ Pro News / /

Workshop over het Meten, Rapporteren en Verifiëren (MRV) van NAMA’s (17-18 december 2013 – Tunis)

België is al een aantal jaar partner van het zgn. ‘International Partnership on Mitigation and MRV’ dat in 2010 in het leven werd geroepen door Duitsland, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Dit partnerschap heeft als voornaamste doelstelling het promoten van uitwisselingen rond concrete activiteiten op het vlak van mitigatie en MRV tussen ontwikkelings- en ontwikkelde landen om op wereldniveau een grotere vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te realiseren.

 In dit verband werd op 17 en 18 december 2013 een workshop over meten, verifiëren en rapporteren van op nationaal niveau geschiktemitigatieactiviteiten (de zgn. ‘Nationally Appropriate Mitigation Actions’ of NAMA’s) georganiseerd in Tunis (Tunesië). Deelnemers aan deze workshop hebben de oprichting van een Franstalige cluster ondersteund om de informatie- en kennisuitwisseling onder Franstalige landen te verbeteren.

Meer informatie over deze workshop, en alle presentaties die er werden gegeven, zijn beschikbaar op de website van het Internationaal Partnerschap (zowel in het Frans als in het Engels).  

 

MRV_workshop_tunis_12-13_0.jpg