/ Pro News / /

27 april: viering 20 jaar Belgische milieucoördinatie

CCIP-CCPIE.jpg

 

Op 27 april 2015 wordt de 20ste verjaardag van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) gevierd.

Dit orgaan organiseert het overleg, het beleidsvoorbereidend werk, de vertegenwoordiging in internationale organisaties of ministeriële conferenties, enz. en is samengesteld uit de kabinetten en administraties leefmilieu, buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking. Het klimaatbeleid wordt opgevolgd door één van de Stuurgroepen, nl. de Coördinatiewerkgroep Broeikaseffect, die op zijn beurt een aantal gespecialiseerde werkgroepen overkoepelt.

Het CCIM zorgt er nu al twintig jaar voor dat België met één stem spreekt in internationale en Europese organisaties. Dit jubileum wil het werk van alle medewerkers in de bloemetjes zetten via een academische zitting met videogetuigenissen van belanghebbenden en overheden.

Het programma telt tal van prominente sprekers:

 • Verwelkoming door Céline FREMAULT, Brussels Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie
 • ‘20 jaar CCIM’ door Marie-Christine MARGHEM, Federaal Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
 • ‘The State of the Environment in Europe and Belgium : Achievements of past 20 years and remaining challenges’ door Hans BRUYNINCKX, Directeur-generaal van het Europees Milieuagentschap (EEA)
 • ‘Personal views on important environmental challenges ahead of us’ door Janez POTOČNIK, Europees Commissaris voor het Leefmilieu (2010 – 2014)
 • ‘De uitdagingen voor het leefmilieu : de antwoorden van België’ door:
  • Céline FREMAULT
  • Marie-Christine MARGHEM
  • Joke SCHAUVLIEGE, Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
  • Carlo DI ANTONIO, Waals Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Transport, de Luchthavens en Dierenwelzijn
  • Paul FURLAN, Waals minister van Lokale Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie
 • Rondetafel met moderator Eddy CAEKELBERGHS, RTBF
 • Besluit door Roland MOREAU, CCIM-voorzitter
 • Feestelijke receptie en posterwedstrijd door de studenten van IHECS/ULB

Voor meer details en inschrijvingen: www.samenvoorhetmilieu.be