/ News / /

Een Belg kandidaat voor het IPCC-voorzitterschap

Jean-Pascal_van_Ypersele_-_300px.gifDit jaar zal het IPCC (het Intergovernmental Panel on Climate Change, het VN-Klimaatpanel) een nieuwe voorzitter kiezen. Het is tijdens de 42ste zitting van de expertengroep, die zal doorgaan van 5 tot 8 oktober 2015, dat de vertegenwoordigers van de 195 IPCC-lidstaten de zware taak zullen hebben te stemmen voor de verkiezing van de nieuwe voorzitter en van de 31 leden van het Bureau.

Tot op heden heeft het IPCC 5 kandidaturen ontvangen voor de post van voorzitter. Eén van de kandidaturen is afkomstig van een Belg, nl. Jean-Pascal van Ypersele. Professor van Ypersele is sinds 1995 betrokken bij de activiteiten van het IPCC, waarin hij verschillende functies heeft uitgeoefend et waarvan hij momenteel (sinds 2008) vice-voorzitter is.

Het IPCC werd in 1988 opgericht om – zonder partij te kiezen en op een objectieve manier – de beschikbare wetenschappelijke, technische en socio-economische gegevens met betrekking tot de klimaatverandering te evalueren. Het IPCC ontving in 2007 de Nobelprijs voor de vrede.

Meer informatie: