/ News / /

Formele afsluiting van de eerste Kyoto-verbintenisperiode

België is één van de landen met een verplichting onder het Kyotoprotocol: op het einde van de eerste verbintenisperiode (2008-2012) moeten deze landen al hun emissies compenseren met kyoto-eenheden. Dit moest gebeuren voor 18 november 2015, het einde van de ‘true-up period’.

België stootte gedurende de vijf jaar van deze eerste verbintenisperiode in totaal 626.308.776 ton CO2-equivalente broeikasgassen uit. Ons land compenseerde dit bijtijds met de afboeking van 626.316.229 kyoto-eenheden (590.701.837 AAU’s, 26.162.846 CER’s en 9.451.546 ERU’s), waarmee België dus haar doelstelling heeft behaald (zie de UNFCCC-website).

Om het proces volledig af te ronden moeten deze cijfers nog via een review gecontroleerd worden door de VN.

 

PS: Eén bedrijf in faillissement leverde niet voldoende emissierechten in, maar dit werd meer dan gecompenseerd door 6 installaties en 1 luchtvaartoperator die te veel rechten inleverden, die zoals alle inleveringen werden geannuleerd. Dat verklaart dat België iets meer corresponderende kyoto-eenheden afboekte.