/ News / /

Het IPCC heeft een nieuwe voorzitter gekozen

Het IPCC (het Intergovernmental Panel on Climate Change, het VN-Klimaatpanel) heeft op 6 oktober 2015 een nieuwe voorzitter gekozen ter gelegenheid van de 42ste zitting van de expertengroep, die in Dubrovnik (Kroatië) vergaderde. Het is de Zuid-Koreaan Professor Hoesung Lee die het voorzitterschap in de wacht sleepte, vóór 5 andere kandidaten, waaronder de Belgische kandidaat, professor Jean-Pascal van Ypersele (UCL).

158 lidstaten waren er vertegenwoordigd en hadden ook de taak de 34 leden van het nieuwe Bureau van de organisatie te kiezen, wakend over een evenwichtige verdeling tussen de verschillende regio’s in de wereld. Deze verkiezing vond plaats voor de voorbereidingscyclus van het 6de evaluatierapport van het IPCC.

De lidstaten hebben in Dubrovnik in de tweede selectieronde hun voorkeur uitgesproken voor de Zuid-Koreaanse kandidaat, ten koste van de Belgische kandidaat, en dit ondanks diens talrijke pluspunten op het vlak van de wetenschappelijke kennis, de communicatie, de sensibilisatie en de diplomatie, en ondanks een intensieve campagne door het Belgisch diplomatiek netwerk en het vele werk van een klein team medewerkers dat Professor van Ypersele gedurende vele jaren heeft gesteund.

Het IPCC werd in 1988 opgericht om – zonder partij te kiezen en op een objectieve manier – de beschikbare wetenschappelijke, technische en socio-economische gegevens met betrekking tot de klimaatverandering te evalueren. Het IPCC ontving in 2007 de Nobelprijs voor de vrede