/ Pro News / /

Marc Pallemaerts Memorial Conference on Human Rights and Environment

photo-1-Marc-Pallemaerts.jpg

Op maandag 4 mei 2015 zal in Brussel een conferentie doorgaan over mensenrechten en leefmilieu, ter nagedachtenis aan Marc Pallemaerts.

Deze conferentie vindt plaats een jaar na het onverwachte overlijden van deze briljante collega en vriend. De conferentie herdenkt zijn academische en professionele bijdragen op het vlak van de mensenrechten en het leefmilieu, en zijn visie op milieubescherming gebaseerd op rechten.

Deze conferentie is georganiseerd door ECOSPHERE (het European Centre on Sustainable Policies on Human and Environmental Rights) en de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Voor meer informatie: