/ Pro News / /

NIEUWE NATIONALE PROJECTIES VOOR DE UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN

Op 24 april 2015 heeft België aan de Europese Commissie zijn tweejaarlijkse verklaring bezorgd met betrekking tot de verwachte effecten van het beleid en de maatregelen (art. 13) en de nationale projecties voor de uitstoot van broeikasgassen (art. 14), in overeenstemming met EU-Verordening nr. 525/2013 betreffende het bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen.

Ook al scoren de nieuwe projecties voor 2014 beter dan die voor 2013 op het vlak van de realisatie van de doelstelling van België binnen het Europese klimaat-energiepakket 2013-2020, geven ze wel aan dat er nog grote inspanningen nodig zijn om ons land op het juiste pad te brengen om de verwachte uitstootvermindering tegen 2030 te realiseren en om in lijn te zijn met de wereldwijde langetermijndoelstelling, die de opwarming ten opzichte van de pre-industriële periode tot maximum 2°C te beperken. 

Meer info