/ News / /

De Franstalige cluster : een innoverende benadering voor samenwerking?

Ervaringen en voordelen van activiteiten van capaciteitsopbouw van de Franstalige cluster onder het Internationaal Partnerschap voor Mitigatie en MRV

cluster-francophone-COP21.jpg

 

De Franstalige cluster heeft op 30 november 2015 - tijdens COP21 - een side event georganiseerd met als doel het voorstellen van de activiteiten die de Cluster al heeft georganiseerd en het opstarten van een reflectie over haar toekomstige activiteiten, rekening houdend met de nieuwe vereisten van het Akkoord van Parijs.

De deelnemers hebben hun interesse getoond voor de activiteiten van de cluster en hebben pistes voorgelegd ter reflectie, zoals het creëren van een permanent netwerk voor uitwisseling van ervaringen, het creëren van thematische ‘subgroepen’, enz.

Deze reflectie zal binnen de cluster worden verdergezet om de verdere activiteiten te definiëren op basis van het Akkoord van Parijs, en om een agenda voor 2016 uit te werken.   

 

Wat is de Franstalige cluster ?

België is partner van het zgn. ‘International Partnership on Mitigation and MRV’ dat in 2010 in het leven werd geroepen door Duitsland, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Dit partnerschap heeft als voornaamste doelstelling het promoten van uitwisselingen rond concrete activiteiten op het vlak van mitigatie en MRV (« Measurement, Reporting and Verification ») tussen ontwikkelings- en ontwikkelde landen. De activiteiten van het partnerschap zijn gestructureerd in regionale groepen, waarvan de “Cluster francophone” er een is.

De Franstalige cluster werd opgericht op vraag van de Franstalige landen om de toegang tot en uitwisseling van informatie in het Frans te verbeteren. De activiteiten van de cluster zijn geconcentreerd op de uitwisseling van informatie, expertise en goede praktijken, o.m. op het vlak van de inventarissen over de uitstoot van broeikasgassen, de ontwikkeling en formulering van “Nationally Appropriate Mitigation Actions” (NAMA’s), MRV en de formulering van “intentieverklaringen voor nationaal bepaalde inspanningen” (INDCs).

België, Frankrijk, Duitsland en Switzerland faciliteren de activiteiten van de Cluster. De cluster omvat de volgende landen: Togo, Tunesië, Marokko, Ivoorkust, Senegal, Benin, Mali, Tsjaad, Mauritanië, Democratische Republiek Congo, Comoren, Djibouti, Algerije, Burkina Faso, Congo Brazzaville, Kameroen, Gabon, Guinee-Bissau, Burundi, Madagascar, Niger, Centraal-Afrikaanse Republiek, Guinea en Rwanda.