/ News / /

28/10 - FRDO-Forum: "Jongeren in de bres voor het klimaat -
leerpraktijken voor duurzaamheid"

Klimaatforum_FRDO.jpg

 

In het kader van de Overeenkomst van Parijs organiseert de federale raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) op vrijdag 28 oktober 2016 in het Senaatsgebouw in Brussel een forum over educatie rond de klimaatuitdaging. Is er voldoende aandacht in het onderwijs en het vormingscircuit voor dit onderwerp? Welke educatieve hulpmiddelen en organisaties bestaan er? Hebben jongeren voldoende kennis van de klimaatuitdaging en zijn ze bezig met de transitie naar een koolstofarme samenleving?

Als spreker zullen onder andere Pieter Boussemaere (docent geschiedenis en klimaat leerkrachtenopleiding VIVES en auteur van het boek Eerste hulp bij klimaatverwarring, Joëlle van den Berg (secrétaire générale du Réseau IDée) en prof. Jean-Pascal van Ypersele (klimaatwetenschapper) van de partij zijn. De diverse onderwijsadministraties en vanzelfsprekend ook de jongeren zelf, zullen eveneens een bijdrage leveren.

De ochtendsessie wordt afgesloten met een debat. In de namiddag stellen organisaties diverse concrete educatiebenaderingen, leerpraktijken en tools voor rond de klimaatproblematiek. Er is ook een  infomarkt voorzien. Daarna volgt een netwerkdrink waar de projectdragers op een informele en laagdrempelinge manier in dialoog kunnen treden met jongeren en het werkveld.

Het forum wordt georganiseerd in samenwerking met de Senaat, de Federale Dienst Klimaatverandering, de Jeugdraden en de Gemeenschappen,...  Het is bedoeld voor jeugd(organisaties), leerkrachten (al dan niet in opleiding), vormingswerkers en beleidsmedewerkers in de domeinen van onderwijs en duurzame ontwikkeling en alle andere geïnteresseerden.


Meer informatie en inschrijvingen