/ Pro News / /

Aftrap voor een eerste Vlaamse klimaattop op 19 april 2016

Op 4 december 2015 sloten de drie gewesten en de federale overheid een intra-Belgische klimaatakkoord. Een week later, op 12 december 2015, werd een mondiaal klimaatakkoord tussen 195 landen bereikt.

De Vlaamse Regering organiseert in 2016 een overlegtraject met alle geledingen van de samenleving. Het is de bedoeling om:

  • concrete beleidsinitiatieven, projecten en acties te stimuleren die al op korte termijn broeikasgasreducties opleveren;
  • op die manier bij te dragen aan de realisatie van onze reductiedoelstelling tegen 2020 (met doorwerking na 2020);
  • een Vlaams Klimaatplan 2021-2030 voor te bereiden en een langetermijnvisie voor het Vlaams klimaatbeleid te ontwikkelen met als horizon 2050.

Op 19 april 2016 wordt de aftrap gegeven van een eerste Vlaamse Klimaattop in Brussel (KBC Auditorium), onder voorzitterschap van Vlaams minister-president Geert Bourgeois en georganiseerd door Vlaams minister Joke Schauvliege. 

In de maanden erna volgt een traject met ronde tafels, met als sluitstuk een Klimaatpact dat in het najaar 2016 tijdens een tweede Klimaattop zal worden voorgesteld.

 

Meer informatie