/ News / /

De Overeenkomst van Parijs zal op 4 november 2016 in werking treden

COP21_goedkeuring_akkoord.jpg

 

Minder dan een jaar na het afsluiten van de Overeenkomst van Parijs en nauwelijks enkele maanden na de ondertekening ervan door meer dan 190 partijen, is op 5 oktober 2016 de dubbele drempel (minimum 55 landen die samen minstens 55% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vertegenwoordigen) overschreden om de overeenkomst in werking te laten treden. 

Na het neerleggen door de Europese Unie en 7 Lidstaten die hun nationale ratificatie al voltooid hebben (Frankrijk, Hongarije, Oostenrijk, Malta, Duitsland, Portugal en Slovakije) van hun ratificatie-instrumenten, hebben op 7 oktober al 75 landen, die samen 59% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vertegenwoordigen, de Overeenkomst van Parijs geratificeerd.

Dit betekent dat de Overeenkomst van Parijs 30 dagen later, op 4 november, en dus nog voor de klimaatconferentie in Marrakesh (7-18 november 2016), in werking treedt, en dat de eerste vergadering van de Partijen van de Overeenkomst van Parijs (CMA 1) in Marrakesh zal plaatsvinden.

Alle partijen die hun ratificatie-instrument hebben neergelegd, zullen kunnen deelnemen aan deze 1ste vergadering van de CMA, die tot doel heeft de voornaamste regels vast te leggen voor de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs. De andere partijen zullen hieraan kunnen deelnemen als observator.

Deze onverwacht snelle inwerkingtreding van de Overeenkomst van Parijs is een belangrijk politiek signaal naar beleidsmakers op alle niveaus, dat het politieke momentum ook na Parijs verder aanhoudt, en dat politieke en investeringsbeslissingen voortaan genomen moeten worden binnen het kader van de doelstellingen, die in Parijs werden afgesproken.

Ter herinnering : de landen die het Akkoord van Parijs ondertekend hebben, engageren zich ertoe

  • de stijging van de wereldwijde temperatuur ruim onder de 2°C (t.o.v. de pre-industriële periode) te houden, en inspanningen te leveren om de stijging te beperken tot 1,5°C
  • de capaciteit te versterken van landen om zich aan te passen aan de klimaatverandering (adaptatie) en de weerbaarheid ten opzichte van de klimaatverandering te verhogen
  • de transitie naar een koolstofarme maatschappij te verzekeren
  • de klimaatfinanciering af te stemmen op de transitie naar een koolstofarme en klimaatweerbare maatschappij