/ Pro News / /

Junckerplan - Oproep voor investeringsprojecten

Met haar Investeringsplan voor Europa (het zgn. Junckerplan) wil de Europese Commissie investeringen aantrekken die er op zijn gericht groei en werkgelegenheid te stimuleren in de EU, onder meer via:

 • het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI, European Fund for Strategic Investments)

 • het Europees Investeringsadviescentrum (European Investment Advisory Hub)

 • aanpassingen van de regelgeving voor het bevorderen van het investeringsklimaat

Nu wil de Commissie initiatiefnemers (uit de Europese Unie) van projecten die financiering nodig hebben ook via een nieuwe web-platform met investeerders van over de ganse wereld in contact brengen. Dit European Investment Project Portal (EIPP) wil zo het uitstalraam zijn van investeringsopportuniteiten binnen de EU en investeerders aantrekken voor de geselecteerde projecten.

Projecten uit de volgende sectoren kunnen op de portaalsite worden gepubliceerd:

 • ontwikkeling van de energiesector

 • milieu en hulpbronnenefficiëntie

 • onderzoek, ontwikkeling en innovatie

 • ontwikkeling van vervoersinfrastructuur of -materieel of van innovatieve vervoertechnologieën

 • financiële steun via het EIF en de EIB, met speciale aandacht voor kmo's/midcap-ondernemingen

 • ontwikkeling en toepassing van informatie- en communicatietechnologieën

 • menselijk kapitaal, cultuur en gezondheid

Om in aanmerking te komen voor financiering moet een project voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • gesteund worden door een publieke of private rechtspersoon die in een EU-lidstaat gevestigd is 

 • alle geldende nationale en Europese wetgeving respecteren

 • een budget van minstens 10 miljoen € hebben

 • opgestart worden binnen de 3 jaar na zijn indiening

 

Meer informatie:

 • EIPP (met inbegrip van een applicatieformulier): www.ec.europa.eu/eipp

 • Contact bij de federale overheid (FOD Financiën):

Dhr. Jérémy Thirion – Focal Point voor het EIPP

Mail: jeremy.thirion@minfin.fed.be

Tel. : 02/578.30.49

 •  Sectoren die in aanmerking komen: Verordening (EU) 2015/2017 - art. 9(2)