/ News / /

Mensenrechten en gendergelijkheid op de klimaattop in Marrakech

side-event-COP22-banner2.jpg

 

 

 

 

Op 15 november 2016, in de marge van COP22 te Marrakech, organiseerde België samen met Chili, Costa Rica en Luxemburg een side event met de titel “Human Rights and Gender Equality in the Implementation of the Paris Agreement”. 

 

Sprekers en intervenanten van dit 'high level event' waren:

 • Marie Christine Marghem - Minister voor Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling (België)
 • Edgar Gutiérrez Espeleta - Minister voor Leefmilieu en Energie van Costa Rica
 • Michelle Bachelet - President van Chili
 • Patricia Espinosa - Executive Secretary van het VN-Klimaatverdrag
 • Mary Robinson van de Mary Robinson Foundation - Climate Justice
 • Benjamin Schachter van het UN Office of the High Commissioner for Human Rights
 • Sébastien Duyck - Center for International Environmental Law
 • Miguel Ruiz Cabañas - Ondersecretaris voor Multilaterale zaken en Mensenrechten van Mexico
 • Carole Dieschbourg - Minister voor Leefmilieu van het groothertogdom Luxemburg
 side-event-COP22-mensenrechten1.jpg  side-event-COP22-mensenrechten2.jpg  side-event-COP22-mensenrechten3.jpg

 

Enkele van de hoofdlijnen doorheen de interventies waren de volgende:

 • Er zijn onmiskenbare linken tussen de thema’s mensenrechten, gender en klimaatverandering. In de vorig jaar aangenomen Agenda 2030 en in de Overeenkomst van Parijs wordt dit ook erkend.  Nu moet overgegaan worden tot een gezamenlijke implementatie.
 • Het betrekken van vrouwen in besluitvormingsprocessen op alle niveaus van de samenleving zorgt ervoor dat mensenrechten en genderprincipes in acht worden genomen, en draagt daardoor bij tot een versterking van de overheid.
 • Met de goedkeuring van de Overeenkomst van Parijs zijn alle landen ook de verbintenis aangegaan aandacht te besteden aan klimaatrechtvaardigheid. De implementatie van deze verbintenis moet opgevolgd worden. Hiervoor kunnen het toekomstige Transparantiesysteem (Monitoring en Rapportage onder UNFCCC) en andere betrokken internationale verdragen gebruikt worden. 
 • Het is noodzakelijk om lokale en traditionele kennis te integreren in het klimaatbeleid. Dit leidt niet enkel tot een meer efficiënt en inclusief beleid, maar zorgt ook voor een betere bescherming van de meest kwetsbare groepen, inclusief vrouwen, kinderen en inheemse volkeren.
 • De mensen die door de klimaatverandering getroffen worden, moeten beter beschermd worden door de internationale gemeenschap. Hiertoe dienen specifieke juridische procedures te worden gecreëerd, die mensenrechten en gendergelijkheidsoverwegingen integreren. Het Lima Work Programme on Gender is op dit vlak bijzonder belangrijk en de beslissingen die tijdens COP22 in Marrakech worden goedgekeurd, betekenen een belangrijke stap voorwaarts.
 • De landen die inheemse volkeren onder hun bevolking hebben, moeten een bijkomende inspanning leveren om deze bijzonder kwetsbare groepen te beschermen.
 • De rol van het maatschappelijke middenveld moet versterkt worden wat betreft het toezien op het respecteren van mensenrechten en gendergelijkheid.

 

side-event-COP22-banner1.jpgDe side-event was slechts mogelijk dankzij :

 • het co-sponsorschap van Andorra, Frankrijk, Guatemala, Ireland, Mexico, Peru en Switzerland
 • de medewerking van het Center for International Environmental Law, de Mary Robinson Foundation - Climate Justice, en het Office of the High Commissioner for Human Rights