/ News / /

Lancering van de nieuwe website voor het Belgisch register voor broeikasgassen

home-register-450px.jpg

 

Na een intensieve voorbereidingsperiode kon de Dienst Klimaatverandering niet zonder enige trots haar totaal vernieuwde en nog klantvriendelijkere website voor het Belgisch register voor broeikasgassen lanceren.

Deze website biedt allen die geïnteresseerd zijn in de handel in uitstootrechten niet alleen achtergrondinformatie over de soorten registers, de rekeningen en de eenheden, maar ook over het wettelijk kader.

De titularissen en gebruikers van een rekening in het register zullen er ook bijzonder veel praktische en vlot bruikbare informatie vinden over de toegang, het beheer van de rekeningen, de transacties, de nalevingsprocedures (zoals de toewijzing en inlevering), enz.

De vernieuwde website is zowel vormelijk als inhoudelijk optimaal afgestemd op deze klimaatwebsite. Hij geeft ook een directe toegang tot de registerapplicatie, een beveiligd platform waarop de transacties van uitstootrechten plaatsvinden.

 

Meer info: www.climateregistry.be