/ Pro News / /

Opening van de inschrijvingen voor 'Momentum for Change 2016'

Het secretariaat van het VN-Klimaatverdrag heeft zopas de opening aangekondigd van de inschrijvingen voor de prestigieuze « Momentum for change 2016 award», die zal worden overhandigd tijdens de COP22 in Marrakech in november 2016.

Dit initiatief wil de aandacht vestigen op de vele activiteiten die wereldwijd aan de gang zijn en die bijdragen aan de overgang van onze planeet naar een koolstofarme en vanuit klimaatoogpunt zeer veerkrachtige toekomst. Daarvoor selecteert het Secretariaat elk jaar een klein aantal baanbrekende innovatieve, grensverleggende en reproduceerbare projecten (zogenaamde “lighthouse activities”) en biedt het hen zijn steun aan door hierover ruimschoots te berichten in diverse media, door hun contacten met de beleidsmakers te bevorderen en door hen mogelijkheden te bieden om hun capaciteit in termen van marketing en communicatie op te bouwen.

Elke organisatie, gemeente, stad, onderneming of regering die concrete acties opzet inzake klimaatverandering kan zich ten laatste op 25 april 2016 kandidaat stellen voor dit initiatief om zo internationale erkenning te krijgen voor zijn of haar project.

Dit jaar werd er geopteerd voor drie belangrijke thema’s :

  • Women for results: streeft naar erkenning voor de leidinggevende rol en de zeer belangrijke bijdrage van de vrouwen in de strijd tegen klimaatverandering.
  • Financing for climate-friendly investment: beloont de financiële innovaties en financieringsmechanismen die het mogelijk maken om geld vrij te maken voor projecten rond capaciteitsopbouw en de strijd tegen klimaatverandering.
  • ICT solutions :streeft naar erkenning voor de ICT-oplossingen in alle sectoren van de maatschappij die bijdragen tot een daling van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen en die de veerkracht tegenover de gevolgen van de klimaatverandering verhogen. 

 

Een Belgische laureaat in 2015

In 2015 werd België bijvoorbeeld onrechtstreeks beloond voor zijn inspanningen toen de extra voordelen van een van de projecten van zijn federaal aankoopprogramma van koolstofkredieten werd beloond. Dit project geleid door het Salvadoraans bedrijf LaGeo, dat al ongeveer 190.000 koolstofkredieten heeft geleverd aan het federaal aankoopprogramma, haalt immers voordeel uit restwarmte afkomstig van de geothermische energieproductie (die over het algemeen verloren gaat) om duurzame tewerkstelling te creëren voor een veertigtal vrouwen uit lokale gemeenschappen.

 

LaGeo-rencontre-Cop21-300px.jpg

LaGeo-emploi-300px.jpg

Ontmoeting tussen de Belgische delegatieleider en de vertegenwoordigers van LaGeo gedurende COP21 te Parijs,
en een duurzame lokale tewerkstelling die door het project gecreëerd wordt.

 

Meer informatie :