/ Pro News / /

Tweede mondelinge evaluatie voor België

Bilateral-assessment-Marrakech-450px.jpg

 

In het kader van zijn rapporteringsverplichtingen onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (tweede Tweejaarlijks rapport) is België op zaterdag 12 november 2016 onderworpen aan zijn tweede « Multilateral assessment ». Deze evaluatie vond plaats tijdens de 45ste SBI-sessie in Marrakech.

België stelde er aan de internationale gemeenschap een bilan voor van de vooruitgang die geboekt is in de realisatie van zijn internationale engagementen op het vlak van de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, en een stand van zaken betreffende de recente evoluties en de lopende projecten. België antwoordde ook op de vragen van Korea, Canada, Nieuw-Zeeland en Zimbabwe.

De presentatie en de mondelinge uitwisseling van vragen en antwoorden zijn beschikbaar (voor België begint de sequentie op 02:08:50).